Nettpilot priser

Vi har ulike priser for ulike tjenester og fakturere alltid for minst to timer per oppdrag eller per måned. Alle priser på nettpilot.no oppgis eks. mva.:

  • kr. 890,- /time for oversettelse, tekstbearbeiding, metabeskrivelser, bildetitler osv.
  • kr. 1.590,- /time for konsultasjon, rådgivning, prosjektledelse, support innenfor våre spesialiserte tjenester.
  • kr. 2.490,-/time for helg/ferie/helligdag/nattarbeid eller akutt bistand uten forhåndsavtale.

Priser for Nettpilots WordPress Plugins finnes på siden for WooCommerce plugins.

Prosjektpriser og faste løpende avtaler

Der vi har prosjekter og avtaler som overstiger 10 timer per måned, tilbys 10% i rabatt på timeprisen på kr. 1.590,-
Forut for alle faste avtaler foretas en innledende oppstartskonsultasjon.

Hvis du ikke er helt klar over hvilke behov du har og hva du trenger, så kan du ta kontakt for en oppstartskonsultasjon hvis du ønsker hjelp til å få utformet en oppgavespesifikasjon.

Priseksempler på de mest etterspurte tjenestene.

Typiske pakkepriser

SEO og Adwords tjenester Pris Note
Teknisk SEO Analyse og helsesjekk Kr. 12.800,- Leveringstid fra 7 dager
Søkeordsanalyse Kr. 12.800,- Leveringstid fra 7 dager
Kurs eller workshop Kr. 14.900,- Tilpasses etter behov
Søkeordsanalyse + workshop Kr. 19.900,- Løper over 30 dager og avluttes med workshop
Teknisk SEO Analyse og helsesjekk + workshop Kr. 19.900,- Løper over 30 dager og avluttes med workshop.
Google Adwords kampanjeoppsett Kr. 19.900,- Settes opp innen 14 dager og følges opp i 30 dager.
Google Adwords kampanjeoptimalisering Kr. 12.800,- Løper over 30 dager, dernest avtales løpende administrasjon og håndtering etter behov.

Priser er eks. mva.

Se også Nettpilots gjeldende avtalebetingelser.