Hvordan starte opp egen webshop raskt?

Nettpilot WordPress Nettbutikkløsning

Skal du starte opp nettbutikk som hobby eller er det en større satsning over lengre tid?

Skreddersøm og investeringsdyktig?
Ifall du trenger skreddersøm og en fleksibel løsning kan du velge å se på våre løsninger hos MakingWoo.com

Selge varer enkeltvis
Hvis du bare skal selge varer enkeltvis kan du benytte en av de mange store annonseportaler som Finn, QXL, Zett, Tinde e.l.

Nettbutikk på 1-2-3
Det finnes en del ferdigpakker hvor du kan leie en nettbutikk for et fast beløp hver måned. Dette kan passende sammenlignes med å leie et tomt butikklokale. Du må selv fylle opp med varer, få lokalet til å se innbydende ut, samt etablere rutiner for betalingsmuligheter og annen logistikk. Du vil fortsatt trenge hjelpe med og skape trafikk og synlighet, digital markedsføring, Adwords, SEO, håndtering av webanalyse osv.

De rimeligste løsningene passer godt for gründere i etableringsfasen, men det er også løsninger som er tilpasset større bedrifter.
Er du i Norge, bør du bruke en norsk leverandør, med norske knapper, tekster og betalingsløsninger. Det er det forbrukerne har mest tillit til.

Sjekk ut Mystore.no: Anbefalt for mindre budsjetter:

Prøv Gratis i 14 dager

How do I upgrade my WooCommerce plugins and WordPress?

WooCommerce

 Important when upgrading any WooCommerce Plugin and plugins from Nettpilot:

 • Please make sure to make a backup of your webshop installation before upgrading even the most trivial element.
 • Always be ready to enter the root folder via ftp, online cpanel og fileadmin when handling upgrades. And have contact details for the webhost support ready. If they have a live support chat, then make sure to do your upgrades when you have webserver support available within a very short notice.
 • Install, activate and test the upgrade and latest version in a test environment or on a stagingserver before putting it out live.
 • Do test all processes and touch points for both customers end, and webshop owners end, before going live.
 • Make sure you have at least one extra license activation key if the plugin update deactivates the old key. If you need an extra, please contact us..
 • DO NOT SET you WordPress installation to auto upgrade as this can trigger an API error message and deactivate your plugins and as a result break your entire website. Especially if the plugins you have installed, has not been tested with the newest WP version.
 • ALLWAYS check in on your WP installation and plugins when you receive a message from your webhost that has a subject like this: «Important: WordPress websites were upgraded to latest versions».
 • Not all servers act the same: The API Manager we use has issues with some server settings and may display an API software error message also when upgrading og re-installing it. We know that it might happen sometimes, so please contact us and tell us what you experience – as this is no crisis – but please provide us with a wp admin log in.
 • Allways make upgrades to your checkout plugins when you expect to have the lowest possible number of customers online. Even for only for 5 minutes, then set the webshop to maintenance mode after warning them and sharing it on other channels. If you have a great Facebook page with lots of fans and friends, please see to that they know your are upgrading in order to get a better and more secure website. Have a customer service available on Facebook, when your site is down. Allways. You will have far more work to do and mess to clean up if you Do NOT upgrade on a Black Friday!
 • Regarding WooCommerce Netaxept Payment plugin:
  • Make sure to note down your Merchant ID and Netaxept Payment Token before updating in order to recover quickly.
  • Ask Netaxept Support for a test token if you need a testing sandbox.
  • Check whether you have auto capture or direct capture via WC admin set.
  • Check all the data i Netaxept admin as well
 • Regarding WooCommerce Bring Shipping API plugin:
  • Make sure your API data is right, both Mybring API key and Google maps API key.
  • Make sure no other plugins are interferring with the order process.
  • Make sure weight and dimensions are set on all levels of the products also on variable products variables.
  • Make sure you have SKU attached to your products.
  • Make sure you have choosen the right Bring products
  • If using WPML and multicurrencies, please get in touch if you have issues.
  • If using Klarna, please get in touch if you have issues.
  • Check if the shipping calculator is activated and if shipping zones settings are overruling Bring Shipping Method.
 • If you are stuck and need help fast, please enable the log tracker and make a transaction process, and share screendumps of all errors you encounter. Do inform about order ID, user ID, Product IDs in the transaction that fails and send us a copy of the WC systemsstatus with the latest logfile data. Then you can provide us with a WP admin user so we can dig into it. Sometimes we even need FTP access.

Hei, Jeg lurer på hva som er forskjellen på Bring Fraktguiden API til WooCommerce som dere tilbyr og gratisversjonene?

WordPress WooCommerce Bring Shipping API

Hei og takk for spørsmålet;)

De fleste gratis plugins har bare integrasjon med få produkter i fraktguiden API(shipping API) i handlekurv. Vårt plugin har i tillegg integrasjon med Pickup points med kartvisning, Mybring booking, Opprettelse og utskrivning av fraktetiketter i WooCommerce ordre view, full tracking og pakkesporing automatisk sendt ut per epost, samt en servicegaranti og kommende oppdateringer de neste 12 måneder gratis.

Gratisversjonene blir sparsomt vedlikeholdt fordi ingen kan sette av ressurser til oppfølgning. Derfor opplever vi ofte at brukere av gratis plugins kommer til oss etter et stykke tid, når noe har gått skeis. De som leverer gratis produkter tar/føler lite ansvar.

Vi har utviklet det selv i 2012 og var de første som utviklet integrasjonen mot Bring sitt API som dengang var i BETA, for vår faste kunde runandrelax.com.

Vårt Bring API plugin vedlikeholdes, supporteres og utvikles nå videre som et betalt og støttet plugin og Bring har bistått med forbedringene som du kan teste på http://makingwoo.com/bringshop/. Vi er Bring Partner og jobber tett sammen med Bring om utvikling av fraktmetoder overfor små og mellomstore aktører.

Dvs at du får også tilgang til Mybring booking og Pickup points, full tracking og pakkesporing automatisk sendt ut per epost, samt en servicegaranti og kommende oppdateringer de neste 12 måneder gratis.

Som kunde hos Nettpilot blir du ivaretatt og vet vi er avhengige av å kunne hjelpe deg når du trenger hjelp. For hvis noe er feil så gjelder dette for mange andre betalende kunder, og derfor er vi tvunget til å yte rask og effektiv support. Konstant.

Vh Nickolass, Nettpilot

Når skal refusjon være tilbakebetalt fra en nettbutikk etter varen har blitt sendt i retur?

Vi i Nettpilot vet ikke hva som er normal tid, men med god kundeservice burde tilbakebetaling bli gjennomført innen 3 dager etter varen er registrert og tilbakeført hos selger. Selgeren plikter å gjøre dette innen 14 dager.

Se også her fra Lovdata:
§ 15.Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Forbrukeren skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette må gjøres selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakebetalt fra selgeren.

Er varen sendt gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte eller leveres til selgeren. Dersom selgeren ikke har ordnet med hensiktsmessig returpakning gjelder bestemmelsen i fjerde ledd.

Er varen levert på annen måte, skal forbrukeren enten stille varen til selgerens rådighet for avhenting på det stedet den ble mottatt eller levere eller sende den til selgeren.

Selgeren plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet.

Forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selgeren, men kan i stedet betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren.

Dersom forbrukeren har gitt melding til selgeren om at varen kan hentes i henhold til fjerde ledd og dette ikke skjer innen 3 måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller den forbrukeren vederlagsfritt.

Se også: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-12-21-105
Lykke til!

Hvor lang tid tar det å få Netaxept pakken samt plug-in for wordpress WooCommerce fra jeg bestiller, til jeg får den nødvendige informasjonen?

Netaxept Start Avtale

Du vil få WooCommerce Nets Netaxept plugin og søknadskjema som du kan fylle ut og sende til Nets for gjennomgang umiddelbart etter bestilling. Betinget av om du har klar resten av nettbutikken og lever opp til de krav som tredjepartsinnløser stiller så burde du kunne bli klar i løpet av 2-3 ukers tid.

Hvis du trenger info fra Teller med krav og søknadskjema så kan du finne det her: https://www.nettpilot.no/krav-til-nettbutikk-for-a-fa-teller-innloseravtale/
Så du vil kunne ha forberedt deg allerede i dag og sende alle søknader til Nets og Teller innen midnatt. Lykke til!

Hva koster Google Adwords annonsering? Hvilke priser har dere?

Google Adwords

Dette spørsmål skal besvares todelt. Den ene delen handler om håndtering og arbeide med kontoen, som Nettpilot tar betalt for.
Den andre delen handler om annonseringskostnadene som går direkte til Google.

Hva koster Adwords håndtering og optimalisering hos Nettpilot?

 • Hos Nettpilot kan du bestille helt ned til 2 timers Adwords optimalisering eller booke en 2 timers oppstartskonsultasjon for kun 2.990,-.
 • Hvis du har en konto som du ikke riktig får til å fungere eller du har et eksternt byrå som gir deg grå hår og bare utgifter og ingen effekt, så ta kontakt og vi ser på Adwordskontoen din, for dernest å vurdere om vi vil kunne forbedre den. Hvis vi mener vi kan det, starter vi som oftest med oppstartspakken på 2990,- som gir tilfredshetsgaranti og pengene tilbake hvis ingen dokumenterbar effekt har inntruffet.
 • Som resultat av oppstartspakken gir tar vi en samtale om hva dere trenger og hvilken innsats dere selv kan legge i dette.
 • Noen ganger skal vi lage en skikklig kontoopprydding. Det kan sagtens være noe vi bruker opp til 25-30 timer på på en måned alt etter kontostørrelse. Andre ganger koster en gjennomgang med forbedringer i Adwordskampanjer kanskje 6-7000 kroner, hvis vi vurderer at dere ikke trenger så mye hjelp.
 • Timeprisen er 1490 kr, for mindre enn 10 timer per måned og  1390,- for mer enn 10 timer/md (garantert frem til 1. april 2017). Her får du en senior rådgiver som er sertifisert er ratet over snittnivået sett i forhold til den Norske benchmarkvurdering av Google Partnere.
 • Vår rimeligste faste Adwordsavtale etter oppstartskonsultasjon innholder to timers hjelp og håndtering av Adwords markedsføring, hver uke i tre måneder for kr. 12.800,-/md.

Når det gjelder annonsekostnader kan vi hjelpe med å finne et passende budsjett. Dette setter vi sammen basert på vår kjennskap til markedet og kundens forretningsstrategi.

Budsjett og priser for Adwords Annonsering

 • Er du i en bransje med sterk konkurranse, bør du sette av mer til annonsering enn om du selger varer/tjenester med liten konkurranse.
 • Du bør alltid bruke mye mer per salg i de første tre måneder/det første året av en kampanje enn du har umiddelbart lyst til. Fordi dess mer du investerer i begynnelse, dess mer data har du å jobbe med for å forbedre nettstedet ditt og din SEO.
 • Ikke fravelg dyre søkeord bare fordi de er dyre, fravelg søkeord fordi du ikke kan tjene penger på de brukere som benytter dem og klikker på annonsene alikevel.

Betal hellere oppstartspenger til en erfaren Adwords ekspert som kjapt kan velge og fravelge søkeord og emner med største omhu – ellers risikerer du å få for liten effekt av annonseringen og risikerer å betale mange hundre/tusenvis av kroner for å få trafikk fra folk som ikke er det minste interessert i å kjøpe. Det ønsker du ikke.

Hva koster et klikk på en Adwords Annonse?

På spørsmålet om hva et klikk koster så avhenger dette av

 1. sted
 2. enhet
 3. bruker
 4. tidspunkt
 5. kampanjestruktur og søkeordsgruppering
 6. kvalitet på annonsen
 7. landingssider
 8. historikk og konkurrenter
 9. søkevolum
 10. relevans
 11. og en del ekstra…

Da jeg begynte med Adwords kunne jeg få fem nye besøkende for 1 krone på søkeordet overgangsalder. I dag koster det nesten 100 kroner per klikk hvis du er uheldig. Noen ganger mer. Men annonserer du overfor en person som har besøkt nettstedet ditt tidligere og har laget lister med besøkende i Adwords, så kan du nå få et slikt klikk for 20 kroner, dvs. sirka en femtedel av prisen. Så start med å lage lister:)

Snu spørsmålet litt på hodet og se innover

Still deg hellere spørsmålet:

 • Hvor mye har jeg råd til å betale for å få en henvendelse eller et salg? Og bruk det som utgangspunkt for modellering av dine Adwords kampanjer.

Det viktigste spørsmålene omkring pris og Adwords er nemlig:

 • Hva er bør verdien av et klikk fra Adwords være verdt for deg og hvor mye ønsker du å betale per kundetype?
 • Hvilken verdi har hver type salg/henvendelse?

Regn ut verdien av hver kundetype før du begynner med Adwords, slik at du kan se hvor mye du har råd til å investere for å få akkurat denne kundetypen inn på nettstedet ditt. Når du vet dette, har du mulighet for å se hvor mye du kan betale per klikk.

Hvordan kan vi få garanti for at Nettpilot leverer gode tjenester innen SEO?

Gratis SEO helsesjekk - Se om du har kontroll på din SEO

Vi kan ikke utstede en garanti der alle kunder til enhver tid blir 100% tilfreds, men vi har et ekte engasjement for alle våre kunder og synes det er spennende og interessant å skape resultater – helt uavhengig om det er en stor eller liten bedrift vi arbeider med. Du kan alltid teste vår gratis tjeneste på din.seokontroll.no før du tar kontakt.

Vi vet hva som skal til for å skape resultater, og det er ikke tilfeldig at du finner Nettpilot.no blant de aller øverste plasseringene når du søker etter SEO, SEO strategi, Teknisk SEO, Adwords annonsering og søkeordsanalyse på norske sider.
Dette har vi fått til ved hardt arbeid, og ikke ved hjelp av et stort markedsføringsbudsjett. Vi har også spesialisert oss på WordPress løsninger og betalingsløsninger til WordPress, også her ranker vi høyt. Det burde være ok forsikring:)

Vårt motto er; ingen kunde er for liten, ingen kunde er for stor!

 

Hva koster det?

Nettpilots veiledende prisliste finner du her:

http://www.nettpilot.no/priser-seo-timepris-eller-fast-pris/

Vi kan alltid finne eller tilpasse løsninger som passer dine behov, men for at vi skal kunne lage et spesifikt tilbud ber vi deg om å formulere dine behov så grundig som råd. Det er vanskelig, for ikke å si umulig å gi et godt pris – og tidsoverslag på uklare oppgavebeskrivelser som:

«Jeg har bruk for en nettbutikk – hva koster det?»

Eller

«Jeg driver et svensk selskap som skal inn i det norske markedet – kan dere hjelpe med SEO og Google optimalisering? Og hva koster det?»

Dersom du trenger hjelp med å definere og konkretisere dine ønsker og behov, kan vi tilby 45 minutters oppstartskonsultasjon for kr. 990,-.  eks. mva. Konsultasjonen vil generelt foregå via telefon/skype etter avtale.
Enkelte kunder vil ha behov for en mer omfattende konsultasjon der vi mellom hjelper med å utforme en svært spesifikk kravspesifikasjon.

Jo grundigere man har forberedt sin nettløsning fra begynnelsen av, desto mer tid, ergrelseog penger sparer man i det lange løp. Vi har ofte erfart av kunder har «oppdaget» mange nye behov og ønsker underveis i et prosjekt. Om disse nye behovene skal oppfylles blir det en økning både i tidshorisont og pris, og ganske særlig hvis de nye behovene krever mange justeringer og endringer i det påbegynte arbeidet.

Dette vil da være tid og penger som kunne ha vært spart ved skikkelig planlegging. Enda verre er det selvsagt dersom det rent faktisk ikke er mulig å implementere kundens nye ønsker og behov uten å starte helt forfra.

Det er også viktig å være fremtidsrettet i sin planlegging og legge til rette for muligheter for senere utvikling og implementering av nye forretningsområder. Selv om du ikke trenger dette i dag, er det fint å kunne ta høyde for at du kan trenge det i morgen.

Hva tror dere jeg trenger hvis jeg ikke har brukt Google markedsføring tidligere og skal lansere nye tjenester og produkter i Norge?

I utgangspunktet trenger du sansynligvis en søkeordsanalyse for det norske markedet, en innledende vurdering av ditt nettsteds online marketing performance i forhold til dine konkurrenter og en SEO/PPC strategi. Dette er tre trinn som gjelder uavhengig av størrelsen på din bedrift og som bør med uansett størrelse på «pakken» vi setter sammen for deg. Hvor stor «pakke» du trenger/ønsker, vil avhenge av størrelsen på din bedrift, kompetanse i bedriften og selvsagt også størrelsen på ditt markedsføringsbudsjett.

Om du allerede har en eksisterende webløsning, kan vi også lage en teknisk helsesjekk på ditt nettsted før du går inn i markedet for fullt.

Hvilke typer kunder og prosjekt tar Nettpilot?

Dersom du tror at vi er rett samarbeidspartner for deg, så gjør vi vårt beste for å leve opp til dine forventninger.

Vårt motto er; ingen kunde er for liten, ingen kunde er for stor!

Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg videre med ditt prosjekt eller oppgave, men dersom vi vurderer at andre kan løse oppgaven bedre enn oss, vil vi henvise til samarbeidspartnere eller konkurrenter vi kan anbefale. I perioder har vi det svært travelt, og det kan innbære noe ventetid før vi kan påta oss nye oppdrag, men vi gjør vårt ytterste for at å gi deg et så korrekt estimat som mulig både på tidshorisont og kostnader.

Vi prøver å ikke love mer enn vi kan holde, selv om det noen ganger innebærer at vi mister kunder. Vi prøver ikke å være de billigste eller mest trendy leverandørene av webtjenester. Vi ønsker heller å bli oppfattet som pålitelige og fleksible, og kjent for å levere kvalitet og god kundebehandling. For oss er det essensen av å være en Nettpilot!