Hvilke funksjoner/plugins ville du ønske til din WooCommerce Nettbutikk, som du ikke finner i dag?

Spørsmål og svar

Vi har akkurat ferdigstilt Bring API integrasjon til WooCommerce. Grunnen til dette er enkel. For å drive en seriøs nettbutikk må du kunne automatisere så mange prosesser som råd og samtidig levere god kundeservice og valgfrihet til kunden i nettbutikken din. Men hvilke funksjoner ønsker du deg i WooCommerce, som ikke finnes i dag? Continue reading

Suksessfaktorer for SEO prosjekt i større organisasjoner og bedrifter

SEO prosjektorganisering

Eller: Slik legges fundamentet for suksessfull gjennomføring av det som på engelsk kalles «Enterprise SEO».

Jeg har i det seneste vært en del av SEO prosjekt i større organisasjoner, og har derfor lest meg litt opp på emnene omkring prosjekthåndtering og kommunikasjon i forbindelse med både IT og markedsføringsprosjekter.

Det har vært en del opp og nedturer og en mye læring. Her er 5 punkter med tips og råd til andre som skal til å jobbe med SEO i større organisasjoner. Punktlisten låner elementer fra prosjektledelse innen IT utvikling, webanalyse og marked.

1. Involver alle relevante deltakere i prosjektet tidlig

De viktigste deltakere må identifiseres og integreres i prosjektet så tett som mulig. Ved å involvere disse i prosjektet vil man automatisk ta deres interesser i betraktning. Disse gir innsikt fra sin arbeidshverdag og holder prosjektet virkelighetsnært og fokusert på sluttbrukernes behov og krav. Nøkkelpersoner med tilganger til data fra marked, kundeservice, produktavdeling og IT infrastruktur skal inndras, roller tildeles.

2. Få ledelsens støtte – selg prosjektet internt

IT/Marketing-prosjekter krysser vanligvis organisatoriske grenser. Brobygging mellom avdelinger og støtte fra ledere er avgjørende for å sikre klare kommunikasjonslinjer og godt samarbeid. Å få støtte av ledere betyr at de er kontinuerlig og grundig involvert i utvikling og utfordringer i prosjektet.

3. Vær tydelig med kravspesifisifikasjon og målbarhet

Mange prosjekter starter som en reaksjon på momentum som spres gjennom organisasjonen. Ingen tar tid seg til å sitte seg ned, analysere situasjonen grundig og tydelig definere de viktigste og mest spesifikke kravene før prosjektet er i gang. Kravene spesifiseres SMART.

4. Utvikle og hold dere til prosjektplanen

Å ha en plan holder prosjektgruppen på målet og på tidsplanen. Hvert prosjekt trenger en plan som angir hvilke oppgaver og milepæler som skal oppnås. Om hvem som har ansvar for hvilke aktiviteter. Siden prosjekter ofte må endres eller tilpasses til nye krav, er prosjektplanen et verdifullt verktøy for å styre både ønsket og uønsket endring. Planen skal kjennes, godkjennes og forstås av alle prosjektdeltakere. Og revideres månedlig.

5. Utvikle og oppretthold realistiske forventninger

I realiteten vil et SEO prosjekt aldri være i stand til å løse alle problemer. Derfor må forventningene matche det som er teknologisk og organisatorisk mulig.

Anbefalinger

Suksessfaktorene skissert ovenfor vil bidra til å sette grunnlaget for SEO og webanalyse som en forretningsprosess.

Aktivitetene omfatter enkle ting:

 • Bruk grunnleggende prosjektledelses teknikker, ha en prosjektplan med planlagte ressurser, et veikart og milepæler for prosjektet.
 • Svar på spørmål som: Hvorfor eksisterer vi online? Hvilke behov ligger til grunn for virksomhetens eksistens? Hvilke problem løser vi? Hvilket informasjonsbehov har våre brukere? Hva er bedriftens formål – generelt og på nett spesifikt?
 • Hvis ikke det finnes en skriftlig formulert webstrategi, bør denne formuleres og benyttes som grunnlag. Webstrategien lages på bakgrunn av selskapets forretningsplan og markedstrategi.
 • Definer klare mål for organisasjonens og nettstedets mål før gjennomføring.
 • Sett opp disse målene i form av Key Performance Indicators for å måle suksessen senere.
 • Husk at prosjektet er et redskap for å skape en varig forbedring av forretningsprosesser og kostnadseffektivitet. Prosjektet sløser med ressurser, hvis det ikke forbedrer prosesser og resultat.
 • Involver både deltakere, bransjeeksperter og sluttbrukere tidlig for å få dem til å føle eierskap, delaktighet, engasjement, og styrke.
 • Lag et eller to kryss-funksjonelle team, med alle folk som senere vil bli involvert i oppfølgning og behandling av data. Lag evt et teknisk team som jobber med tekniske elementer og et Innholdsteam, som jobber med markedsrelaterte og medieøkonomiske elementer.
 • Sett opp en referansegruppe med ulike avdelinger og interessenter. Referansegruppen skaper engasjement og forståelse for behovene til de ulike aktører.
 • Sett opp en styringsgruppe med beslutningskompetanse som involverer ledere som er i stand til å prioritere mellom behovene til ulike interessenter.(Se illustrasjon øverst).
 • Kommuniser alle faser av prosjektet så høyt oppe i organisasjonen som mulig.
 • Tenk på styring av prosjektet som en stafett. Bruk evt. ulike prosjektledere for ulike faser av prosjektet. Dvs. markedsføring og IT bør spesifisere kravene sammen, så la IT administrere gjennomføringen og når gjennomføringen kommer til en slutt, la markedsføring ta ledelsen. Åpn opp for at prosjektet kjører i to spor, der Marked og IT kan kjøre parallelt i perioder, men samtidig også være avhengige av hverandres løsninger og kravspesifikasjoner før de kan fortsette.
 • Gjør bedre bruk av eksterne konsulenter og byråer ved å integrere dem i prosjektplanen.

Inspirert av Hällgren & Johansson, fra datadriving.com og Rick de Jarnettes innlegg The keys to suksess in enterprise SEO.
Det kan skrives en hel bok om emnet, men nå er det tid for å jobbe videre;-)

Hva mener du, kom med dine innspill i kommentarfeltet.

SEO software nominert til European Search Awards 2012.

European Search Awards 2012

Softwaren bak Nettpilot SEO og Din SEOKONTROLL nominert i to kategorier.

Nettpilots gode britiske samarbeidspartner Analytics SEO har nemli blitt plukket ut til å skulle konkurrere om hele to Europeiske Search Awards! Continue reading

Eksempel på Automatisert Norsk SEO rapport (visitoslo.com)

Norsk SEO Analyse og Rapport (visitoslo.com)

Her er første versjon av en full rapport fra det splinternye Norske SEO verktøy. Eksemplet er VisitOslo.com. Continue reading

Se opp for andre historier fra Norge

Norway Your Way

Jeg må bare følge opp kort her på forrige innlegg: Historier fra Norge til Facebook generasjonen.
Jeg har nå lært om Visitnorways prosjekter, som er helt i min ånd. Det er nemlig prosjekter på gang som retter seg mot andre og viktige grupper. Det er merkbart at VisitNorway har begynt å jobbe helhetlig i sin online satsning.

Norway Your Way
Norway Your Way

Continue reading

Nordisk Mosaik(k) – en interaktiv Internettfortelling

Norden rundt i 50 dager - rundreise

Jeg ble faktisk så inspirert av den seneste Norske satsningen på online reiselivsmarkedsføring at jeg fikk lyst til å gå i arkivene for å finne frem min gamle eksamensoppgave fra 2001. Jeg har lenge tenkt på å dele den med noen i Norge, men har ikke rigtig tatt meg sammen. Takk for det Per-Arne og Innovasjon Norge;-)
Danmarks Turistråd deltok i eksamensprosjektet og forsøkte også å få med Norge på et felles prosjekt i 2002, men det var for stor avstand til å få dette til dengang og andre prosjekter var allerede i støpeskjeen lokalt. Jeg selv la prosjektet på is etter endt utdanning og nytt jobb.

Synes fortsatt det er gode muligheter for å lage en spin off på dette. Vi har bare bruk for en Petter Stordalen til å sparke litt liv i sakene;-)
Den endelige versjon med fremside og omslag har jeg ikke på stående fot, men jeg har noe som ligner. Den kan du laste ned nedenfor.
Last ned hele eksamensopgaven her: Nordisk Mosaik – Avsluttende Eksamensoppgave, Mediekoordinatorutdannelsen, 2001.

Jeg siterer her fra de første sider. Det er på dansk. Oppgaven ble til sammen med Aurora som jeg senere giftet meg med;-).

Avsluttende eksamensoppgave ved Mediekoordiator uddannelsen 2001 – Av Nickolass B. Jensen og Aurora Høegh-Omdal

Nordisk Mosaik

Indledning

Denne rapport er en del af et forprojekt i udviklingen af en interaktiv Internetfortælling. Denne skal kunne bruges i en markedføringskampagne og branding af de Nordiske lande som attraktive rejsemål. De første skitser til en hjemmeside blev tegnet helt tilbage i 1999, under en rejseberuset færd Norden rundt i 50 dage. Dengang blev der rejst på tommelfingeren, og der blev udvekslet idéer og synspunkter med de skiftende personer man mødte i vejkanten, samt med resten af verden over Internettet.

Efter turen stod det klart at disse første 50 dage kunne gentages igen, og igen, og igen, som et rigtigt eventyr, der kan fortælles om, og om igen. Et eventyr som overrasker og underholder hver gang det bliver fortalt, og som man altid kan blive (lidt) klogere af.

Sååhh… hver sommer, 7 dage før midsommerfestens højdepunkt, er det tiden til at drage ud på færden Norden rundt, for at rejse for at leve, for bagefter at komme tilbage igen og kunne fortælle hele verden om de oplevelser der bliver til rigtige eventyr. Dem man finder hvis man søger efter dem, dem der kan findes i den Nordiske baghave.

Det er den moderne verdens eventyrlystne mennesker, der skal have fortællingen om hvor mangfoldigt, indviklet og uforudsigeligt det kan være at rejse i Norden. Og vi vil give dem inspirationen til at foretage rejsen…

Konceptbeskrivelse for ”Norden rundt i 50 dage”

Idé: En markedsføringskampagne der skal brande Norden som et eventyrligt rejseområde, forklædt som en interaktiv Internet-fortælling – eller en interaktiv Internet-fortælling, forklædt som en markedsføringskampagne…
Det er i virkeligheden et rejse-eventyr, hvor 10 udvalgte personer (to fra hvert af de fem Nordiske lande; Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark) sammen skal rejse Norden rundt i 50 dage. De skal foretage rejsen i en bus, sammen med et team af rollespil-gamemasters forklædt som turplanlæggere. Hver udvalgt person skal forud for rejsen have formuleret ét ønske, én mission som skal opfyldes, i løbet af de 50 dage rejsen foregår. De skal også hver især tilbyde én oplevelse i deres hjemland som de mener vil hele være turen værd for de andre deltagere og dem der følger med. Rejsens milepæle og eneste forudbestemte destinationer er ved afrejse kun disse 10 udvalgte områder. De præcise destinationer offentliggøres ikke. Alle med Internetadgang skal kunne følge rejsen og deltage aktivt i udviklingen. Internetbrugerne skal kunne interagere med deltagerne, med det formål at hjælpe med at opfylde deltagernes beskrevne ønsker og udføre valgte missioner. Brugerne skal opfordres til at tilbyde oplevelser og give invitationer, således at de kan påvirke rejsens destinationer.

Forud for afrejsen skal der igennem 3 måneder være skabt stigende opmærksomhed omkring projektet, vha. af en velplanlagt markedsføringskampagne og udnyttelse af både on og offline medier.
På rejsen skal alle de rejsende hver medbringe et digital videokamera, en bærbar computer, en mobiltelefon, et digitalkamera, og en masse andet, så de er i stand til at optage film og lyd, tage billeder, og gå på Internettet alle steder fra. Deltagerne skal alle vælges ud fra deres evne til at formidle over Internettet, så de skal derfor mindst to gange hver uge, beskrive deres oplevelser og lægge det ud på projektets hjemmeside, hvor de har mulighed for at interagere med brugerne, og indhente inspiration til deres kommende rejseoplevelser.

Bussens indretning og udstyr vil kunne opfylde alle krav der stilles til internetadgang og teknisk support for turplanlæggerne og IT-team. Rejsen finansieres i fællesskab af de Nordiske turistråd, Nordisk råd og sponsorering.
Rejsen vil foregå fra midten af juni måned til starten af august måned i 2002.

Budskab

Vi vil gerne fortælle folk at det kan være både spændende, udfordrende, uforudsigeligt og meget anderledes at foretage en rejse rundt i Norden, men det kræver at den rejsende selv er indstillet på at tilbyde sit til den gode oplevelse. Vort hovedbudskab er;

Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr i Norden

Hvordan nå frem til målgruppen

For at ramme målgruppen er vi nødt til at fremvise nogle paradokser, og muligvis også benytte os af sammensatte, humoristiske, provokerende og/eller flertydige budskaber som f.eks.; om rejsen i et Norden som er spændende og ukendt, kedeligt og velkendt – alt afhængig af hvad man er for en person. Vi har endnu ikke fundet på det perfekte slogan, men vi har nogle prøveeksemplarer; Norden, som du aldrig har set det før! eller; Norden – frisk med det hele, også med prisen! eller; Norden – det eventyr du længes efter! eller Tid til forandring – eventyr i Norden!.

Da vi ønsker at inddrage som mange som muligt i eventyret, og der skal være mulighed for interaktion mellem de forskellige elementer i rollebesætningen, vil Internettet være den eneste rigtige platform for selve udviklingen af fortællingen. Der er derfra oplagte muligheder i en eller flere tv-produktioner, men af hensyn til planlægningens omfang er dette endnu et ubeskrevet blad.

Problemformulering

Hvordan udvikles et koncept for en kampagne der skal markedsføre Norden som et attraktivt rejsemål for den del af den nordiske befolkning – der kan betragtes som værende under stærk indflydelse af postmodernistiske tendenser?

Problemstillinger

Vores projektgruppe mener, at det er en skam at Norden mange steder bliver markedsført som velkendt og overskueligt – et område hvor ligheder fremhæves, fremfor forskelle. Vi har undret os over dette, og derefter fået lyst til at gøre noget ved det – vise at Norden er interessant for de der mener at det er for kedeligt og som tænder af på den forsimplede branding der er, og har været af Norden.

Alment

De som mest tænder af – er de moderne mennesker, postmodernisterne og de der ligner. Og derfor finder vi det postmoderne menneske interessant. Vi har brugt meget tid på at undre os over hvem de er, hvorfor de er som de er, og hvad der skal til for at vække denne sammensatte og tilsyneladende modstridende størrelses opmærksomhed. Men vi har også spekuleret på hvordan de kan inspireres til at rejse i et Norden der først og fremmest markedsføres som velkendt og forudsigeligt.

Markeder

Samtidig har vi tænkt på hvor og hvordan folk rejser rundt omkring i verden, og hvad det egenlig er, der får menneskene til at rejse ud og hvor meget turismen egentlig betyder for både menneske og samfund. Det ville jo egentlig være interessant hvis vi kunne finde ud af hvorfor der bliver rejst så meget rundt i verden. Og hvordan ser det hele så ud, ude på Internettet, når man får lyst til at rejse et sted hen; hvad gør de, der vil ud at rejse, og hvad gøres der på Internettet for at leve op til de forventninger og krav de nye turister stiller?

Medieproduktion

Vi ser i Norden muligheder for mere ligeværdig kommunikation og interaktion med de lokale beboere hvor man rejser hen, end den man får mulighed for når man rejser til f.eks. lande i den 3. verden. Oftest vil det her være tilfældet at man som turist blot må nøje sig med at ”kigge” på og ellers interagerer ved at købe varer eller ydelser af de lokale. Vi tror, at hvis mødet med andre mennesker er en del af ens forventninger til rejsen, så skal man vel først have et grundlag at mødes på; andet end rollen som henholdsvis køber/sælger og beskuer/beskuet.

Roller og fortællerform

Vi mener at rollerne kan besættes på flere forskellige måder, alt efter hvad menneskerne kan forestille sig eller har behov for, og vi tror, at man ved at blande gode gammeldags eventyr med fremtids-perspektiver, kan komme et godt stykke hen ad vejen. Vi vil gerne med dette projekt forsøge at afprøve, om man kan kombinere kendskabet til den moderne menneske med eventyrgenrens fortælleformer og rollebesætninger, samt udnyttelse af informationsteknologiens muligheder, kan skabe grundlaget for, og rammerne om en interaktiv beretning om rejseoplevelser i Norden, der dækker behovet for eventyr og udfordringer og samtidig giver nye perspektiver for den potentielle turist.

Arbejdsproces og metodologi

Da vi som udgangspunkt for denne rapport havde til formål at den skulle være et led i forberedelsen til tiden efter vor uddannelse, har vi valgt at arbejde alene med det formål at finde frem til hvordan vi bedst har kunnet udnytte tiden som studerende til at komme tæt på den virkelighed og den fremtid der findes efter eksamen. Vores arbejdsproces og valg af metode har derfor bevirket at denne rapport ikke skal betragtes som det endelige dokument.»

Sitat slutt: Nickolass og Aurora Mediakoordinatorstudenter 2001.

Last ned hele eksamensopgaven her: Nordisk Mosaik – Avsluttende Eksamensoppgave, Mediekoordinatorutdannelsen, 2001.

Bitreiseliv kliner til med kompetent innføring i sosiale medier

Tenkte et dette skulle være en twitter kommentar, men fant ut at jeg ville bruk for mange ord – derfor en kort blogg-innlegg. Jeg har det litt travelt så bær over evt. småfeil.

Bitreiseliv: hvordan utnytte facebook i markedsfoering

Takket være @btveitan har Bitreiseliv nå kommet seg flere steg videre med kompetanseheving innen reiseliv, markedsføring og sosiale medier.

For meg å se har bitreiseliv den mest synlige og gjennomsiktige aktivitet på dette området. Mange andre aktører sitter for mye på egen kunnskap. Slik skal deles, for at alle aktører innen reiseliv kan dra felles nytte.

På Bitreiseliv sine nettsider finner man en rekke fagartikler som alle har hvert sitt felt. Sjekk det ut. La meg forklare.

I siste uke kom det en grundig innføring i «hvordan utnytte Facebook i markedsføring» som ser ut til å være den mest utdypende av sin art i Norge.

Desuten har Bodil skrevet artiklen Hvordan utnytte tripadvisor i markedsføring.

Disse artiklene bær være obligatorisk pensum for alle som driver markedsføring av reiseliv i Norge;-)

Jeg har hørt fra Bodil at hun har en fyldig «Sosiale medier» artikkel på gang med reiselivsfokus. Klikk deg inn på Bitreiseliv.nos artikkel samling om sosiale medier og abonnér på Bitreiseliv sin RSS-feed. Du så slipper du å bruke tid på selv å skrive eller selv å finne frem til gode råd om sosiale medier, markedsføring og reiseliv. De kommer derfra helt automatisk.;-)

Destinasjonsforum følger opp oppfordring om vitensdeling via sosiale medier

Kom ikke her og fortell meg at man ikke kan bruke sosiale medier til noe. Nå skal du nemlig få høre…

(Alle tilgjengelige presentasjoner fra Destinasjonsforum 2009 finner du i bunnen av dette innlegget.)

Først en oppsummering.
For godt en uke siden skrev jeg følgende om Destinasjonsforum 2009 i innlegget
Lokker turister til Danmark…

Jeg ville ønske at jeg kunne delta, ta litt ansvar og ikke bare sitte her i min hule på vestlandet og blogge….
Jeg vil dog oppfordre arrangørene til å ta opp foredrag på video og legge ut alle slides og presentasjoner som presenteres på Destinasjonsforum 2009 og med en gang legge disse ut fritt tilgjengelig på Internett, slik at alle Norges reiselivsaktører kan ta del i utviklingen mot et sterkere norsk reiseliv…
Jeg selv ville gjerne ha brukt et par timer i samtale med kanadieren Anna Pollock fra Desticorp, som fra et norsk synspunkt kan regnes som en av de store visjonære innen reiseliv og Internett. …

Og så var det at jeg på tirsdagen fikk et hint fra Yngve Larsen via Twitter om at han var ved å pakke kufferten sin og skulle delta på Destinasjonsforum 2009. Yngve hengte seg på meg som «follower» hvilket var et vink med en vognstang. I dag la Yngve opp en lenke til Bitreiselivs samleside med presentasjoner fra destinasjonsforum.
Jeg takker.

Her skriver de:

For dere som var der og dere som gjerne skulle ha vært der, legger vi her ut presentasjonene. Vi tester ut slideshare.net som er et nettsted / nettsamfunn der man kan laste opp presentasjoner og dele med hverandre. Det fungerer litt som You Tube, men for powerpoint-presentasjoner.
Vår adresse på slideshare er http://www.slideshare.net/bitreiseliv.Presentasjonen til Anna Pollock kommer snart..

Så er det at jeg sitter her i min hule på Vestlandet og er glad for min lille wordpress blogg, min tilstedeværelse på Twitter, Slideshare og masse andre sosiale medier. Jeg har i alle fall en idé om at dere leser det jeg skriver, og at noen av dere tar noen av min budskaper videre. Uansett om dere legger igjen tilbakemeldinger eller kommentarer. Jeg skal love å følge opp med mine kommentarer på presentasjonene når jeg har fått tid til å akkumulere.

Jeg ser frem til Anna Pollock sin presentasjon;-)

Her er presentasjonene fra Destinasjonsforum 2009 som også finnes på http://www.slideshare.net/bitreiseliv.

Lokker turister til Danmark. Film på Youtube og filmfestivaler som virkemiddel innen reiseliv og destinasjonsmarkedsføring

Jeg er typen som abonnerer på mange ulike typer nyhetsbrev. Jeg liker egentlig nyhetsbrev via E-post bedre enn f. eks.  RSS nyheter. Årsaken er at det er så mye enklere å slette E-poster etterpå. Så er man ferdig med det liksom.

I dag fikk jeg et nyhetsbrev fra VisitDanmark – ja, jeg er abonnerer på nyheter fra min gamle andedam. Det holder meg oppdatert, og gir inspirasjon.

Samtidig gir det meg mulighet for ennå en gang å markere  at jeg mener at Innovasjon Norge har langt å gå og at mange norske turistaktører i all for høy grad tenker og handler alt for egenrådig og isolert, når det handler om markedsføring av Norske destinasjoner og attraksjoner.

Når dette er sagt vil jeg håpe at arrangementet Destinasjonsforum 2009 vil gi inspirasjon og være et steg i rett retning for den norske reiselivsbransje.

Onsdag 11. mars inviterer NHO Reiselivs Bransjeutvalg nemlig destinasjoner, i samarbeid med BIT Reiseliv og Tellus IT, til Destinasjonsforum 2009 på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. Tema er e-markedsføring for destinasjoner, med spennende foredragsholdere fra inn- og utland.

Jeg ville ønske at jeg kunne delta, ta litt ansvar og ikke bare sitte her i min hule på vestlandet og blogge.
Men jeg er ikke en del av den bransje og kan ikke ta meg hverken råd eller tid til å delta på slike arrangement.

Jeg vil dog oppfordre arrangørene til å ta opp foredrag på video og legge ut alle slides og presentasjoner som presenteres på destinasjonsforum og med en gang legge disse ut fritt tilgjengelig på Internett, slik at alle Norges reiselivsaktører kan ta del i utviklingen mot et sterkere norsk reiseliv.

«Programmet på destinasjonsforum dekker både strategiske problemstillinger og praktiske innfallsvinkler på hvordan komme videre, så både ledere, styremedlemmer og ansatte i destinasjonene vil få utbytte av denne dagen«, skriver Bitreiseliv

Jeg selv ville gjerne ha brukt et par timer i samtale med kanadieren Anna Pollock fra Desticorp, som fra et norsk synspunkt kan regnes som en av de store visjonære innen reiseliv og Internett. I 2007 leverte hun en rapport til Bit reiseliv som på mange måter ga et fag-analytisk alibi for de argumenter som jeg skisserte da jeg forsøkte å lansere en videoplattform til bruk for reiselivet samme år. ( Les innlegget Videoplattfom kan selge turistmål ).

Dengang var det absolutt ingen interesse for slikt hos norske destinasjonsselskaper. Jeg måtte skrinlegge prosjektet. Det kan hende jeg bare ikke var iherdig eller flink nok til å selge på daværende tidspunkt.

I dag, som dengang, jobber Tellus IT tett sammen med Bitreiseliv i noe jeg vil antyde antar monopolistisk omfang i forhold til utvikling og levering av løsninger til det norske reiselivet.
Dette er ikke til fordel for alle norske reiselivsaktører.

Hvis du lurer på hva jeg mener med dette kan du jo ta kontakt og invitere meg på et møte en dag. Dette vil jeg gjerne stille opp til.

Den danske turistbransje derimot er åpen som en hullet si, og de deler og de deler – erfaringer, viten, historier og mye mer. Slik får de noe å bygge på, de lar seg inspirere.

Jeg bemerker også at det er aktører fra Danmark som står bak det felles skandinaviske prosjektet hvor asiatiske turister fra Japan, Kina og Sør-Korea selv bidra til å skrive den offisielle turistbrosjyren om Norge.

Markedsføringen av Norge som turistland i Asia er nå i ferd med å bli betraktelig forandret, og det er på Internett det skjer. Tekstene kommer fra turister fra de tre landene som har skrevet om deres tidligere ferie i Norge. Et avansert søkeprogram skal finne disse anmeldelsene som ligger spredt på tusenvis av hjemmesider.

Reisebeskrivelsene samles og presenteres deretter på oversiktlig vis på Scandinavian Tourist Board sine hjemmesider på de respektive landenes språk – og på engelsk. Det hele skjer med økonomisk støtte på 2,1 millioner kroner fra Nordisk Innovasjonssenter og det er et samarbeid med bl.a. Copenhagen Business School og Niels Bohr Instituttet i Danmark. ( kilde: NRK )

Jeg følger med på dette.

Her er et eksempel på hvordan et mindre destinasjonsselskap akkurat har gått ut via Youtube og via Filmfestivaler for å promotere regionens attraksjoner og severdigheter.
Det er VisitGribskov som har lansert et helt ny film for å promovere regionens skog, land og strand samt museer og andre kulturinstitusjoner.

Filmen er laget av Anders Garde Kongshaugs selskab VNR TV, som før har høstet priser for turismefilm. VisitGribskovs film deltar på ni filmfestivaler verden over, ifølge turistchef Tommy Seier. (kilde: Visitdenmark.dk)

Filmen kan ses på visitgribskov.dk og på YouTube, men du kan selvfølgelig også se den her. Jeg synes de kunne ha fått med bedre motiver fra strand og bading,  men det går nok. Jeg får nesten helt lyst til å være turist i mitt gamle hjemland. Gjør du?