Measurefest & BrightonSEO, september 2018

Rand Fishkin keynote, BrightonSEO september 2018

In the last two weekdays of september I was attending the Rough Agenda events Measurefest and BrightonSEO. It was a blast of an experience, as usual, loaded with new rich information about how to do our jobs a little better.

In two days I had the pleasure of attending 28 sessions focusing on so many different aspects of analytics, digital markteting, search and reporting. I even made the keynote with SEO-celebrity Rand Fishkin (the image above) as my plane was horribly delayed.

Unfortunately I’ve had lot’s of stuff on my plate so any articles, my own key take aways, and a summary in Norwegian is still not ready. You will have to wait. But I got some photos and if you find yourself on one of these below please do not hesitate to use it. Just remember to give me a shout back if you do, at @nickolass.

You can find all the slides and video from auditorium one at Sitevisibility.com

Check out my Norwegian summary of the BrightonSEO in April 2018.

WordPress kurs læremål

I forbindelse med undervisningsuke på Høgskole. Plan er satt opp sammen med lektor.

Teoretiske

 • Lære om prinsipper for nettpublisering.
 • Kjenne til prinsipper for  online tekstformidling og forståelse.
 • Lære om prinsipper for synlighet i søkemotorer og prinsipper for trafikk til nettsteder.
 • Forstå verdien av strukturering av innhold som publiseres på nett.
 • Kjenne til begrepet søkemotoroptimalisering og SEO.
 • Kjenne til begrepet søkemotormarkedsføring og PPC annonsering.
 • Lære om hvordan nettsider leses.
 • Kjenne til brukervennlighetsprinsipper.
 • Få forståelse for webanalyse og mulighetene som ligger i å kunne måle all aktivitet på et nettsted ned til minste detalje.
 • Lære om WordPress
 • Kjenne til forskjellen mellom WordPress.org og WordPress.com
 • Kjenne til begrepet åpen kildekode.
 • Kjenne til ulike rettighetstyper.(?)
 • Kjenne til ulike eksempler på løsninger basert på åpen kildekode

Praktiske

 • Opprette egen WordPress blogg på wordpress.com
 • Lære strukturen og mulighetene med WordPress.
 • Hva er en side – hva er et innlegg – hva er en kommentar.
 • Utvelge motiv, fotografere og behandle fotos for publisering på nett.
  (Teori: Kjenne til ulike rettighetstyper)
 • Tilpasse WordPress blogg i stil og farger.
 • Opprette en sidestruktur
 • Produsere og skape innhold til nettpublisering: Tekst, bilder, grafiske element, pdf,
  (Teori: prinsipper for tekstformidling og forståelse)
 • Digital fotografering og bildebehandling.
 • Forstå formatering og hvordan man skriver på nett.
 • Bruk av overskrifter
 • Bruk av bullets
 • Avsnittstørrelse
 • Opprettelse av lenker
 • Tagging av bilder, tagging av nettinnhold.

Kunne foreta en praktisk taksonomi oppdeling og inndeling i kategorier
(Teori: forstå verdien av strukturering av innhold som publiseres på nett.)

Introduksjon til Photoshop

illustrasjon

Adobe Photoshop er programmet i Adobe-familien som er spesielt eigna til å arbeide med bilete.

English: Desktop icon/logo used for Adobe Phot...

Photoshop har enormt mange funksjonar, måtar å kombinere ulike verkty på og ikkje minst overraskingar for dei som likar å utforske. Der er ikkje alltid ein fasit. Det viktigaste er å ha ein idé om kva som er målet med arbeide på førehand. Vér tru mot den opprinnelege idéen, og la ikkje verktyet vere eit hinder for den originale kreative idéen.

Introduksjon frå Adobe TV

Målet med denne introduksjonen er å opna nokre dører for å koma i gong. Adobe TV er ein fin måte å bli kjend med programma på eiga hand.

Redigering av foto i nettlesaren

Du treng ikkje programmet for å gjere enkel redigering:

1. Oversikt over arbeidsfeltet i programmet

Oversikt over arbeidsområde i Photoshop, lånt frå Tone sin blogg www.god-tid.com
Oversikt over arbeidsområde i Photoshop, lånt frå Tone sin blogg www.god-tid.com

2. Dei første, enkle funksjonane

 1. Opne (O) ei biletfil frå fotoapparatet
 2. Lagre med nytt namn (Shift+Ctrl+S) i ei mappe du lagar på filområdet ditt
 3. Trykk på crop-tool (C) og set ønskt storleik (sjå bilete under)
 4. Trykk på File -> Save for Web & Devices
 5. No må du lagre med eit nytt namn for ikkje å skrive over den forrige fila.

Dette bilete viser crop-tool og storleiken til eit bilete som kan vere i toppen av bloggen din.

3. Redigere eit profilbilete

 1. Opne (Ctrl+O) ei ny fil, no eit profilbilete av deg sjølvNYTT LAG:
 2. I Layers-fana nederst til høgre dreg du på Background ned på nytt lag ikonet for å lage eit lag å arbeide på
 3. Trykk på auget på det nederste laget for å skjule den nederste/originale laget. Dette er greit å samanlikne med etter du har endra det øvste laget
 4. Kontrollere at det Background copy er markert

  ZOOM:
 5. Trykk på Zoom-tool (Z), hald nede høgre museknapp og beveg musa for å zoome

  RENSKE BILETE:
 6. Utforsk Spot-Healing Tool (J) for å rette feil bilete, ta bort raude auger, m.m.
 7. Zoom ut att slik at du ser heile bilete.

  JUSTERE LYS, KONTRAST, NIVÅ, M.M.:
 8. I Adjustments-panelet til høgre trykker du på pila ved Levels og prøver deg fram med Darker til Lighter-justering.
 9. Trykk på HiSTORY-ikonet oppe til høgre for å få fram stega i det du har gjort. Her kan du gå tilbake/angre på justeringane. Dei er lagde til som lag i Layers-panelet. Du kan også trykke på auget framfor laget for å vise/skjule laget med justering.
 10. Ei anna justering er enkel og grei lys- og kontrastjustering under Brightness/Contrast-ikonet.
 11. Prøv også å justere Curves i Adjustments-panelet. Trykk på Curves-ikonet og velg AUTO, eller dra i stolpane for å justere. Angre (Ctrl+Z) eller bruk HiSTORY-panelet for å gå tilbake om du ikkje er nøgd.

  SKARPING:
 12. Trykk på Filter i menyfeltet i toppen, gå til Sharpen og velg Unsharp Mask
 13. Trykk på Preview
 14. Zoom inn på eit detaljert område, og auk Amount til litt over 100%
 15. Justér Threshold til mellom 5 og 10 levels. Prøv deg fram. Hald nede musknappen over førehandsvisninga for å veksle mellom før og etter justering. Trykk OK.

  STORLEIK:
 16. Trykk på crop-tool (Ctrl+C) att og set storleiken til 640px breidde
 17. Lagre (Shift+Ctrl+S) med nytt namn (t.d.: kfu640x800)

For dei som har lyst å utnytte Photoshop til meir enn det denne raske smakebiten viste, gå til Adobe TV si introduksjonsside for å sjå meir.