Norske E-handel Rapporter

Vi har her samlet en oversikt over de vesentligste og viktigste rapporter, dokumenter og kunnskap som belyser Norsk og Skandinavisk E-handel i dag og fremover. Rapportene er produsert av de største aktører innen statistikk, logistikk og betalingsløsninger i Norge.

Norsk E-handel 2016 og 2017

Virkes Ehandelsrapport 2016
 Virkes eHandelsrapport 2016 er basert på Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse om netthandel. Siden 2013 har 1000 personer rapportert inn sin netthandel til vårt barometer, hver 14. dag.

eHandelsrapporten 2016 er basert på Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse om netthandel. Siden 2013 har 1000 personer rapportert inn sin netthandel til vårt barometer, hver 14. dag.

Dibs Norsk E-handel Rapport 2016
Dibs norsk ehandel rapport 2016

Norsk E-handel 2016 er Dibs årlige rapport som gir et detaljert bilde av e-handelens utvikling. I år med spesiell fokus på nye og smartere handlekurvsløsninger.

E-handelen i Norden 2016 (PostNord)
netthandel-i-norden

Nordiske forbrukere netthandlet varer for 151,4 milliarder NOK i 2015, noe som er en økning på cirka 15 prosent fra 2014. 40 prosent av disse handlet i fjor varer fra utlandet. Andelen er fortsatt størst i Norge (50 %) og Finland (49 %).

Norsk E-handel 2015

Bring E-handelsrapporten 2015
Bring E-handelsrapporten 2015

I E-handelsrapporten 2015 handler det om å være relevant – alltid. Det handler om å vite hva kundene vil ha, hvordan de vil ha det og når.

Dibs Norsk E-handel Rapport 2015
Dibs Norsk E-handel Rapport 2015

Norsk E-handel 2015 er Dibs årlige rapport som gir et detaljert bilde av e-handelens utvikling. I år med spesiell fokus på mobil handel.

E-handelen i Norden 2015 (PostNord)
E-handelen i Norden 2015 (PostNord)

Nordmenn er de som handler desidert mest i forhold til innbyggertall (8 698 kroner).
Svenskene handlet i snitt for 7 058, danskene for 6 463 kroner og finnene for 5 438 kroner.
Nordmenn er også de som netthandler mest fra utenlandske nettbutikker.

Google Norge om digital handelslekkasje 2014
Google digital handelslekkasje 2014

Gjennomgang fra Oddgeir Games og Vidar Falkenberg som belyser hvordan norske nettbutikker som ikke selger til utlandet taper terreng, både i Norge og internasjonalt.

The use of online prices
The use of online prices in the Norwegian Consumer Price Index Paper 1 written for the 14th meeting of the Ottawa Group, Tokyo, Japan, 20 ‐ 22 May 2015

in the Norwegian ConsumerPrice Index. Written for the 14th meeting of the Ottawa Group,Tokyo, Japan, 20 – 22. May 2015. By Kjersti Nyborg Hov, Anna Korlyuk, Leiv Tore Salte Rønneberg and Ragnhild Nygaard.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en økning i avgiftsfri grense
Konsekvenser av avgiftsfri grenseokning

Anvendelse av økonomisk teori for å undersøke samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en økning i avgiftsfri grense fra 200 til 350 kroner ved netthandel. Av Stian Klingsheim Sundal og Anders Ziegler.