Isolaft

Isolaft

Isolaft AS har fått utført Nettpilots SEO analyse

Isolaft AS holder til på Sunmøre og er en moderne produsent av laftekasser, altså selve råbygget, uten tak, vinduer og dører og de leverer til lokale byggfirma, selvbyggere eller andre hytteleverandører som finner Isolaft® byggesystem relevant for sine hyttemodeller.

All produksjon foregår i moderne industrilokaler, med et nøye kontrollert inneklima for å sikre stabile forutsetninger for Isolaft sine råvarer. Materialkontroll er en del av Isolaft verdikjede, og gjennomføres helt fra underleverandører og frem til selve byggeplassen.

Isolaft AS har flere patent knyttet til Isolaft® byggesystem, som består av selvlåsende lafteknuter, avtagbare novhoder og de unike isolerte laftestokkene.

Isolaft
Isolaft

Besøk isolaft.no