Pixmania

Pixmanias norske nettsted.

Pixmania er en av Europas største nettbutikker for hjemmeelektronisk utstyr og forbrukervarer.

Pixmanias norske nettsted.
Nettpilot har bistått Pixmania med SEO-rådgivning og gjennomføring av konkrete målrettede tiltak i forbindelse med omlegging domenet fra Pixmania.com til Pixmania.no i den norske marked. Utover konkrete tiltak som ble satt i verk for å øke autoriteten til pixmania.no, har vi bistått med kartlegging av norske forbrukeres søkeadferd, søkeordsanalyser og vurdering av konkurranse og  muligheter innen Pixmanias nisje.

Besøk pixmania.no