Pixmania

Pixmanias norske nettsted.

Pixmania er en av Europas største nettbutikker for hjemmeelektronisk utstyr og forbrukervarer.

Pixmanias norske nettsted.
Nettpilot har bistått Pixmania med SEO-rådgivning og gjennomføring av konkrete målrettede tiltak i forbindelse med omlegging domenet fra Pixmania.com til Pixmania.no i den norske marked. Utover konkrete tiltak som ble satt i verk for å øke autoriteten til pixmania.no, har vi bistått med kartlegging av norske forbrukeres søkeadferd, søkeordsanalyser og vurdering av konkurranse og  muligheter innen Pixmanias nisje.

Besøk pixmania.no

Denne post var publisert i . Legg permalenken til dine bokmerker.

Nickolass Jensen, utdannet New Media Manager i København i 2001. Bosatt i Norge fra 2003 , startet firmaet Mediakoordinator i 2004 og Nettpilot i 2012. Har vært Senior SEO rådgiver i Resolution Media (Omnicom Media Group), og jobbet med noen av Norges og verdens største selskap. Nå 100% Nettpilot.