Nettpilot priser

Vi har ulike priser for ulike tjenester, vi tar kr. 790,- eks mva i timen for oversettelse, tekstbearbeiding, metabeskrivelser, bildetitler osv. og kr. 1.590,- eks mva for konsultasjon, rådgivning, prosjektledelse innenfor våre spesialiserte tjenester. Dette for senior rådgiver.

Nettpilot har ingen juniorer, kunderådgivere eller selgere tilknyttet. Ved teknisk support f.eks. på nettbutikker tar vi timepris avhengig av om vi skal gi øyeblikkelig hjelp, om vi må arbeide helg/nattarbeid o.l. tar vi fra kr. 1.590 til 2.490,-/timen alt etter tidspunkt. Vi kan ha økte timepriser i perioder med høy etterspørsel og ferieavvikling;
Bestill hjelp til akutte WordPress problemer.

Priser for Nettpilots plugins finnes på siden for WooCommerce plugins. Der vi har prosjekter og avtaler som overstiger 10 timer per måned, gir vi 10% i rabatt på timeprisen på kr. 1.590,- og 15% rabatt på prosjekter som overstiger 25 timer på en måned. Vi gir ikke rabatt på laveste timepris. Forut for alle faste avtaler foretas en innledende oppstartskonsultasjon.

Hvis du ikke er helt klar over hvilke behov du har og hva du trenger, så kan du ta kontakt for en oppstartskonsultasjon hvis du ønsker hjelp til å få utformet en oppgavespesifikasjon.

Priseksempler på de mest etterspurte tjenestene.

Typiske pakkepriser

SEO og Adwords tjenester Pris Note
Teknisk SEO Analyse og helsesjekk Kr. 12.800,- Leveringstid fra 7 dager
Søkeordsanalyse Kr. 12.800,- Leveringstid fra 7 dager
Kurs eller workshop Kr. 14.900,- Tilpasses etter behov
Søkeordsanalyse + workshop Kr. 19.900,-Løper over 30 dager og avluttes med workshop
Teknisk SEO Analyse og helsesjekk + workshop Kr. 19.900,- Løper over 30 dager og avluttes med workshop.
Google Adwords kampanjeoppsett Kr. 19.900,-Settes opp innen 14 dager og følges opp i 30 dager.
Google Adwords kampanjeoptimalisering Kr. 12.800,- Løper over 30 dager, dernest avtales løpende administrasjon og håndtering etter behov.

Priser er eks. mva.

Se også Nettpilots gjeldende avtalebetingelser.