Nets Netaxept betalingsmodul til WordPress Multisite (Marketpress)

NETS betalingsmodul til Wordpress WPMU marketpress som er er multisitekompatibel, åpner for at man kan drifte flere nettbutikker i en WordPress installasjon.