SEO benchmarking og rapportering

Seriøs søkemotoroptimalisering krever en benchmarkanalyse

Ved faste SEO oppdrag settes opp en benchmark strategi slik at tilstand, status og utvikling kan måles og dokumenteres.

Det utføres periodevise rapporter over

  1. Antall og kvalitet på inngående lenker
  2. Nettstedets plassering på relevante søkeord og fraser i Google`s søkeresultater
  3. Enkeltstående siders kvalitet for å oppnå maksimal synlighet på Google
  4. Plassering i forhold til utvalgte konkurrenters plassering og status i Google`s søkeresultater på bestemte søkeord
  5. Antall søk på utvalgte søkeord og søkefraser (Dette kan måles på både globalt og regionalt plan)
  6. Omtale på internett av varemerket (Brand reputation monitoring)
  7. Webtrafikk på nettstedet

Benchmarkanalyse har til hensikt å avdekke hvorvidt bedriften gjør det bra eller dårlig. Det kan være en intern analyse hvor vi måler ulike stadier opp mot hverandre eller vi kan måle mot konkurrenter.

Omfanget og detaljegraden på benchmarking varierer alt etter prosjektstørrelse og -art.