Digital situasjonsanalyse og rapportering

Ambisiøs digital optimalisering krever en benchmarkanalyse og vurdering av konkrete parametre over tid.

Ved faste digitale markedsføringsoppdrag setter vi opp en benchmark strategi for kundene våre slik at tilstand, status og utvikling kan måles og dokumenteres fra start og over tid.

Det utføres periodevise rapporter over

 1. Antall og kvalitet på inngående lenker
 2. Nettstedets plassering på relevante søkeord og fraser i Google`s søkeresultater (visningsandel)
 3. Plassering i forhold til utvalgte konkurrenters plassering og status i Google`s søkeresultater på bestemte søkeord, både betalt og ubetalt.
 4. Nettstedets andel av den samlede trafikk på relevante søkeord og fraser i Googles søkeresultater (klikkandel)
 5. Enkeltstående siders kvalitet for å oppnå maksimal synlighet på Google
 6. Plassering i forhold til utvalgte konkurrenters plassering og status i Google`s søkeresultater på bestemte søkeord, både betalt og ubetalt.
 7. Antall søk på utvalgte søkeord og søkefraser (Dette kan måles på både globalt og regionalt plan)
 8. Omtale på internett av varemerket (Brand reputation monitoring)
 9. Webtrafikk på nettstedet
 10. Lastetid på nettsider og frekvens på Google Crawling
 11. Konverteringsrater utfra trafikkilder eller landingssider

Benchmarkanalysen har til hensikt å avdekke hvorvidt bedriften gjør det bra eller dårlig i forhold til egne prestasjoner over tid. Det kan være en intern analyse hvor vi måler ulike stadier opp mot hverandre eller vi kan måle mot konkurrenter.

Omfanget og detaljegraden på situasjonsanalysen og tilstandsvurderingen varierer alt etter ambisjon, prosjektstørrelse og -art.