Hva er søkemotoroptimalisering?

Søkemotoroptimalisering er det norske ordet for Search Engine Optimisation (SEO) og kan beskrives slik:

Å forbedre teknisk rammeverk og innhold på et nettsted for forbedre synligheten i de organiske søkemotorresultater som samsvarer med intensjonen til en søkemotorbruker. Som grunnlag for SEO innsats utføres som oftest grundig teknisk nettstedsanalyse som kombineres med oppdatert kunnskap om bruk av søkeord og termer innen nettstedets nisje/markedssegment.

På denne måten kan man skape optimale vilkår for et nettsted slik at det kan bli synlig øverst i søkemotorernes resultater. I kombinasjon med innlenker fra andre nettsider og nettsteder med semantisk relatert innhold, vil SEO kunne gi en vesentlig økning av søkemotortrafikk til et nettsted.

Informasjon om SEO - Søkemotoroptimalisering

Hvorfor SEO?

Mange webløsninger i dagens Norge er ikke optimalt sammensatt når det kommer til synlighet i søkemotorer. Årsakene til dette er mange, men ofte ser vi at både kunde og selger av løsning har fokusert mer på det det visuelle uttrykk enn på den tekniske biten. En del prøver også å holde kostnader nede ved oppstart og velger derfor å satse på billige løsninger. Billig kan selvsagt være bra, men mange erfarer dessverre at kostnadene ved å kjøpe en billig løsning ikke svarer seg i lengden.

Samtidig er det snart lenge siden mange nettsteder ble utviklet av utviklere og designere, som for lengst har byttet jobb eller sluttet i stillingen sin. Mange nettsteder som ligger ute i dag er bygget og konstruert av selskap som ikke lengere er i drift. Derfor er det mye jobb å gjøre når det kommer til både oppussing og rehabilitering, om man kan bruke en byggmesterterm.

Sett litt i perspektiv så er det i mange tilfaller slik, at både byggmestre og vaktmestre for mange nettsteder har blitt skiftet ut inntil flere gange i løpet av et nettsteds levetid. Det samme gjelder hele markedsavdelinger etter IT ansvarlige. Oftest er tekniske hindringer og mangel på kunnskapsoverføring typiske årsaker til de utfordringer som mange opplever med synlighet i søkemotorer. Dernest følger utfordringer med å levere innhold som samsvarer med målgruppens behov for informasjon. Man vet ganske enkelt ikke hvor man skal begynne og i hvilke retning man skal bevege seg.

Det er her vi som SEO byrå kommer inn. Vi hjelper deg å ta et skritt om gangen i rett retning, og bistår med de rette prioriteringer i et tempo som passer til selskapets ambisjoner og forutsetninger.

Med riktig bruk av søkemotoroptimalisering i markedsføringsmiksen vil du kunne oftest øke fortjenesten ganske betraktelig ved å ligge øverst på de søkeord som gir mest verdifull trafikk innen din nisje.

Med verdifull menes her konverteringsgrad og trafikk som resulterer i henvendelser og salg. Dette innebærer at kunden/brukeren som besøker ditt nettsted utfører en handling som er ønsket, dette kan være salg, merkevarebygging, annonsesalg, og selvsagt finnes det mange andre parametre.

Fakta om Google SEO

  1. De organiske søkeresultater mottar nesten 80% av av alle klikk i søkemotorerne.
  2. De første ti organiske søkeresultater mottar i snitt rundt 70% av all trafikken.
  3. Den nettsiden som inntar førsteplassen i Googles organiske resultater mottar i gjennomsnitt ca. 3-5 gange så mange klikk som femteplassen og har en ctr på i snitt 26% for generiske termer og 40% for brand termer (per oktober 2016). Oppdaterte data finner du her: https://www.advancedwebranking.com/cloud/ctrstudy/

Å utføre SEO kan være både en tid- og kostnadskrevende prosess, men det kan i en del tilfelle være svært enkle grep som må til før investeringen gir avkastning. Helt enkelt kan det sies; dess større konkurranse, desto mer må det jobbes.

Hvordan utføre SEO arbeidet?

For å komme blant de øverste søkeresultater på de rette søkeord (de mest verdifulle) vil det ofte være nødvendig å utføre strategisk og målrettet SEO.
Dette handler både om

  1. publiseringsløsningens tekniske tilstand
  2. innholdet på nettsiden
  3. lenker inn og ut fra nettstedet
  4. vurdering og overvåking av konkurrenters online innsats

I høy grad handler det strategiske analysearbeidet om å finne frem til hvilke ord som er mest utslagsgivende og verdifulle, hvilke som det søkes mest på og hvilke som gir verdifulle kunder.
Disse søkeordene – også kalt for triggerord – plasseres naturlig i sidetitler, sidebeskrivelser, overskrifter og avsnitt på nettstedet.
Vi ber om tilgang til ditt nettsteds webanalyseverktøy før vi kan begynne vårt arbeid. Hvis du ikke har dette installert vil dette være vår første prioritet.
Les om webanalyse

Dette er ikke hokus pokus, bare målrettet og strukturert teamarbeid.

Design eller redesign?

Ofte kan det være lettere å bygge en SEO-vennlig webløsning fra bunnen av, enn det er å endre en eksisterende løsning, men vi har gode resultater å vise til med begge løsninger, så det er aldri for sent å ta kontakt hvis du har bruk for hjelp med ditt nettsted.

Priser

SEO & Webanalyse oppstartskonsultasjon: kr. 4.990,-
Timepris rådgivning/konsultasjon: kr. 1.490,-
SEO retainer avtale: Fra kr. 14.800,-/md (10 timer per måned inkl. SEO software)
SEO Analyse og helsesjekk: kr. 19.800,- (løper over 30 dager)
SEO software – ta kontakt for et estimat

Prisliste SEO tjenester >>

Priser er eks. mva.

Retaineravtale inngås for minimum 3 måneder om gangen

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud