Søkeordsanalyse (Keyword research)

Velg søkeordene du vil skal genere søkemotortrafikk til ditt nettsted med en grundig søkeordsanalyse.

Her får du litt råd og tips, men du kan også be om hjelp fra Nettpilot.
SEO will never die tag fra Brighton
«SEO will never die» tag fra gatebildet i Brighton, fotografert på vei til SEO konferansen på den engelske sørkysten i april 2018. BrightonSEO er verdens største SEO fagtreff og Nettpilot har vært med hvert år siden 2012.
Hvis du er webansvarlig, webmaster eller webredaktør bør du ta deg god tid å finne de rette søkeordene. Valg av riktige søkeord er ikke bare viktig, det er faktisk helt avgjørende for å få et godt resultat.Mange nettstedeiere eller webansvarlige tror at de ikke trenger hjelp til dette, fordi de vet hvilke søkeord de ønsker å bli høyt plassert med. Dette er etter vår erfaring ikke den beste strategi. Nettpilots erfaring, er at grundig søkeordsanalyse gir verdi for både SEO og Adwords trafikk i flere år fremover.De mest åpenbare søkeordene er vanligvis ikke de beste søkeordene Når du skal tilrettelegge innhold på nettsidene dine handler det ikke bare om å bruke Googles Keyword Planner eller andre verktøy og dernest blindt implementere de fraser som Google eller verktøyet du bruker foreslår, basert på dine produkter og tjenesters offisielle terminologier..Det vesentlige er ikke at nettstedet ditt er oppført for noen meget populære søkeord som mange folk søker etter. Det som virkelig betyr noe er at nettstedet har høy plassering for søkeord som tiltrekker målrettede besøkende som vil kjøpe noe på ditt nettsted – med andre ord – konvertere.Søkeordsanalyse handler selvfølgelig i høy grad om å kartlegge søkevolum og konkurranse på ord og uttrykk som man har historisk data om, men det handler i like høy grad om å forutse hvor det vil bli økende etterspørsel og behov, og finne ut av hvilke søkeord som gir minst konkurranse i kampen om de mest synlige plasser i Google.Hvis du ikke tar deg tid til å finne de beste og smarteste søkeordene, vil du kaste bort en masse tid og penger når du lager produkttekster, tjenestebeskrivelser, når du skriver manualer, veiledninger, spørsmål og svar og annen informasjon som du ønsker at dine brukere skal finne frem til. Innen content marketing er det ganske viktig å være oppmerksom på trigger ord også. Folk flest bruker ikke tid nok på dette. Søkeordsanalyse bør være tosidig Det handler ikke bare om å skjerpe egne budskaper og innhold i kommunikasjonen, det handler også om å finne frem til (kartlegge of forutsi) alle mulige varianter av situasjoner, ord og termer som kan tenkes å bli benyttet av mulige kunder.Her gjelder det å notere seg at det er ulike meninger om hva som er det riktige og hva som er viktige søkeord. Med vesentlige eller relevante søkeord mener vi søkeord som som er viktige for deg, din bedrift og din målgruppe, dvs.:
 • Hvilke søkeord benyttes når og hvor av hvilke segmenter?
 • Hvilke søkeord gir mange besøk?
 • Hvilke søkeord gir salg/konverteringer?
 • Hvilke søkeord gir trofaste kunder?
 • Hvilke søkeord er konkurranseutsatte?
 • Hvilke søkeord gir enkel vei til topplassering i søkemotorene?
 • Hvilke søkeord ønsker vi å eie, dvs bli assosiert med?
Det gjelder om å differensiere og posisjonere seg i forhold til markedet, kanaler, konkurrenter og målgruppe. Feil bruk av søkeord og søkefraser vil resultere i alt for få relevante besøk på nettsiden. Relevante besøk er besøk som gir merverdi for både besøkende og nettstedets eier – dvs. fra ditt ståsted fører til konvertering.Derfor har det stor betydning at man er bevisst om hva som skal skrives på nettsiden, samt at man man bruker viktige søkeord og søkefraser i innhold og tekst. Vil du øverst på Google, vil utgangspunktet for søkemotoroptimalisering seo derfor være en grundig søkeordsanalyse.

Statistisk tilgang

Besøksstatistikken sier mye om hvilke søkeord dine brukere benytter for å finne frem til nettsiden din. Ut fra de enkelte søkeordene kan man se hvor lenge de er på nettstedet, hvilke sider de leser, hva de finner mest interessant osv., og ultimativt hvilke søkeord som har størst sjanse for å gi salg/konverteringer/nye kunder i butikken. En stor del av analysen går ut på å undersøke
 1. potensielle kunders kjøpssyklus og ulike stadier i søkeprosessen
 2. hvor det er mer og hvor det er mindre konkurranse
 3. søketendenser, sesongsvingninger
 4. ofte brukte termer ute i søkemotorene
 5. ofte brukte termer i sosial medier
 6. om det finnes flere brukte uttrykk for samme ord
Vi tar i bruk flere verktøy for å finne ut av hva som du bør fokusere på. Det er ikke noe poeng i å ligge øverst på søkeord og fraser som ingen benytter, eller som ikke resulterer den ønskede konvertering. Noen ganger er det viktigste ikke å selge produkter med en gang – men å bygge merkevare. I så fall skal dette tenkes inn i strategien man bruker ved utvelgelse av søkeord.For å finne tendenser i søkemotorer og ofte brukte termer benyttes spesielle søkeordsverktøy – det finnes gratis verktøy og profesjonelle verktøy. Gratis verktøy kan være utmerket til sitt bruk, men har du behov for noe ekstra bør du benytte deg av et proffesjonellt verktøy. Nettpilot bruker og tilbyr en del proffesjonelle SEO verktøy som effektiviserer innsatsen.

Fremgangsmåte

Analysen av søkeord og søkefraser kan ta utgangspunkt i at en kunde presenterer en liste med viktige, prioriterte søkeord og en detaljert besøksstatistikk fra det eksisterende nettsted.Har du ingen nettside med besøksstatistikk, finner vi i fellesskap frem til en prioritert liste over relevante søkeord.Da utføres en tendens analyse som går ut på at vi undersøker hvor og hvor ofte det søkes på disse søkeord og søkefraser. Konkurranseforholdene innen de ulike søkeord og fraser vurderes og sammenlignes slik at muligheter og utfordringer kan veies opp mot hverandre. Vi kikker her f.eks på antall daglige søk på bestemte fraser og sammenligner kvaliteten på og antallet av bedriftens plassering i nåværende søkeresultater, for å se hvor man skal satse og hvor utfordringene ligger.Den mest naturlige innen konkurranseutsatte områder vil være å lage en Digital benchmark analyse som settes opp i forhold til konkurrenter. Be om tilbud på søkeordsanalyse I første omgang ber vi deg  fortelle oss om hvilke utfordringer du jobber med. Deretter tar vi kontakt og sender et detaljert intervjuskjema som har til hensikt å kartlegge din situasjon.Nettpilot kan utføre selve optimaliseringsjobben etterpå, eller du kan få andre til å gjøre det, evt. gjøre det selv. Dette er helt opp til deg.Pris for kjapp søkeordsanalyse: Fra kr. 9.900,- eks mva. Leveringstid; fra 7 dager. Benyttes oftest for å få indikasjon på status i forhold til konkurranse- og markedssituasjon. Pris for utvidet søkeordsanalyse: Kr. 19.800,-. eks mva. Leveringstid; over 30 dager. Avsluttes med prioritering av innsatsområder og skisse for tiltaksplan. Benyttes oftest som utgangspunkt for langsiktig innholdsarbeid.  

Våre SEO tjenester: