Motiverende uttrekk fra brukerundersøkelsen for Høgskulen i Volda

Stikkord fra studenters omtale av medstudenter på Høgskulen i Volda.

«Dette er noko som kan nyttast både praktisk og grafisk. Det gir eit godt bilde på HVO-studenten. Vi kan bruke det i mange samanhengar.»

Ovenstående kommentar er en utttalelse informasjonskontoret ved Høgskulen i Volda. Undersøkelsens fase en med research og datainnsamling er overstått og i mellomtiden er det kommet Troll på nettsiden til Høgskulen i Volda.

Stikkord fra studenters omtale av medstudenter på Høgskulen i Volda.
Stikkord fra studenters omtale av medstudenter på Høgskulen i Volda.

Undersøkelsesdesignet så slik ut:

Primære målgruppe
18-24 år, heltidsstudent.

Sekundær målgruppe
25-50 år, deltidsstudent.

Motivasjon
Bedre brukeropplevelser på Høgskulen i Volda sine nettsider – og å få flere søkerer

Mål:
Optimalisering – Få resultat som vi kan bruke for å forbedre brukeropplevelsen online, samtå få konkrete forslag til dette.

Rammer
Områdene som er avsatt på www.hivolda.no framsiden
til studieinformasjon/studiekatalog www.hivolda.no/tilbod med undersider.

Problemformulering
Oppfyller vi det vi lover når det gjelder studere, leve og oppleve?

Metodebruk og aktiviteter
1. Pilotundersøkelse mellom studenter
2. Usabilitytest i Ørsta/Volda 5+5 personer i målgruppa
3. Stor nettbasert undersøkelse mellom om lag 50 respondenter i målgruppen
4. Åpen analyse: Diverse peer reviews og innspill fra fagfolk og studenter til både metode- og resultater.

Rapporten med forslag til tiltak ble levert tidlig i denne uke og skal presenteres for redaksjonsrådet ved Høgskulen i Volda i neste uke.

Under hele prosessen har vi benyttet Google docs aktivt til alle dokumenter. Selv surveys er foretatt via Google Docs sin skjema funksjon.

Fordelen ved å benytte Google Docs til slike prosjekt er at du kan trekke ut informasjon når som helst og behandle den som du vil.

En av oppgavene i den interne brukerundersøkelse var å bruke stikkord for å gi en beskrivelse sine medstudenter. Du ser resultatet ovenfor.

For å kunne presentere denne grafiske fremstillingen har jeg copy/pastet hele kollonnen med stikkord direkte over i Wordle.net sitt grensesnitt., og klikket på randomize et par gange.

Etterpå har jeg skrivet ut siden med cutepdf og trukket ut bildet fra pdf dokumentet med Photoshop.

Slik kan man med en enkelt målruppeanalyse få mye gode innspill og idéer til videre kommunikasjonsarbeide.

Utfordringen for en frilanser i Ørsta, og andre små medie og kommunikasjonsbedrifter

Det som er den største utfordringen for oss mindre aktører som er i dette faget – slik jeg ser det – er å få de rette kunder til å forstå hvilket potensiale og hvilke utfordringer som finnes i de nye verktøyene og i den nye teknologien som kan benyttes i moderne webkommunikasjon. Dvs. jeg tror de største og mere kjente aktørerne innen Media og webkommunikasjon har større sjanser for å få gjennomslag for idéene sine overfor kunden enn en enkelt dansk frilanse rådgiver som bor i Ørsta på Sunnmøre.

Jeg tror fortsatt jeg trenger mer hjelp til å formulere de argumentene som kan få bedrifter som vanligvis har tenkt geoorientert markedsføring via lokale medier og postomdelt reklame til å dreie seg inn på verdien av større tilgjengelighet og synlighet i kundenes/partnernes bevissthet – når de er på nett.

Som noen kanskje vet så er Ørsta/Volda/Ulstein regionen kjent for å ha samme industrielle klyngestatus som man bare finner i få andre steder i verden (innen maritim næring og industri). Her er det personlige bekjentskaper på sjefnivået og så er det på fjellturene de store beslutningene forberedes og nye bekjentskaper etableres.

Kan vi få disse til å fokusere mer på Internett som markedsføringskanal og kommunikasjonsverktøy og samtidig tilby etterlengtete bireffekter den veien – ja, så ville jeg ha noe mer å gjøre heromkring.

Som jeg tidligere har formulert det i en gammel kommentar:

    Disse har ikke bruk for nettet til alt for mye tull – de klarer helt fint med de løsningene de har og hvis de vil endre på noko – da bruker rådene fra turpartneren eller idéer fra et stort byrå i Bergen. Kanskje Ålesund selskaper som Tibe Reklame eller Avento IT går an å bruke. Men disse jobber f. eks. ikke med SEO eller noe som likner på web 2.0 – i det hele tatt!

Hvordan kan man etablere en dialog med disse lokalt baserte bedrifter – uten å møte dem på turen til Saudehornet? Og hvordan kan man overbevise dem om at de bør høre på hva vi sier – og at de bør betale prisen som det koster å forbedre relasjoner og etablere nye kunder/partnere via WWW?