Booking av servicepakke i MyBring gir følgende feilkode: «ERROR! Code: BOOK-INPUT-021. Message. Invalid customer number». Hva gjør jeg?

WordPress WooCommerce Bring Shipping API
Lesetid: < 1 minutt

Feil kundenummer i WooCommerce ordrevisning?

Case: Kunden tidligere har kunnet bestille leveringsvalget Servicepakke i nettbutikkens frontend, men nå når nettbutikken har forsøkt å bestille etikett via MyBring Booking, så har det kommet opp feilmelding om at Nettbutikkens kundenummer ikke støtter produktet . Feilmeldingen er: «ERROR! Code: BOOK-INPUT-021. Message. Invalid customer number».

Forklaring på problemet:
Feilmeldingen skyldes at nettbutikken din benytter en utdatert Bring produktvelger som forsøker å hente Servicepakke i Brings systemer. Servicepakke har i løpet av høsten 2019 og våren 2020 blitt byttet ut med Produktnavnet Pakke til hentested. Omleggingen har skjedd i bølger og ikke samtidig på tvers av alle Brings kunder og kundenumre.

Løsning:
Nettpilots WooCommerce plugin for Bring Booking og Fraktguiden ble updatert i august 2019 for å være kompatibel med både nye og gamle produktnumre.

Denne oppdateringen har vært integrert siden plugin versjon 2.0.

Denne post var publisert i . Legg permalenken til dine bokmerker.