Webanalyse: Datainnsamling, rapportering og forbedring

Optimaliserering av online forretningsdrift er kjernen i moderne markedsføring. Med gode løsninger og rutiner for måling og rapportering av webtrafikken har du større mulighet for suksess.

Nettpilot bistår norske selskap og organisasjoner med å:

Søkeordsplasseringer
Med Nettpilots SEO software er det enkelt overvåke utviklingen av søkeordsplasseringer over tid. Ved samtidig å måle trafikktall kan man få ganske nyanserte inputs som øker forståelsen mellom søkeordsplasseringer og webtrafikk. Dermed blir det enklere å vurdere hvilke tiltak som gjør mest nytte.
  • Definere målsetninger og målekriterier for online suksess
  • Planlegge og strukturere innsamling av nøkkeldata fra webtrafikk
  • Gjennomføre nyansert webanalyse slik at dere kan foreta presise vurderinger og komme til verdifulle konklusjoner.
  • Forstå data slik at du kan omsette kunnskap til handling.
  • Vurdere hvordan nettstedet ditt presterer i forhold til kunder, marked og konkurrenter
  • Måle markedsaktivitetenes effekt, over tid, alt etter dine behov.

Dette kalles optimaliserering av forretningsdrift og er kjernen i moderne markedsføring.

Ved å måle og analysere webtrafikk, monitorere sosiale medier, overvåke søkeordsplasseringer i søkemotorer og utnytte eksterne data om søk og søketendenser, kan vi finne frem til hvor og hvordan du kan få mest igjen for pengene når du skal investere i aktiviteter online.

Med innsikt i nettstedets tilstand og nettbrukernes atferd oppnås målbare resultater.