WordPress Support

Vi hjelper deg med de fleste WordPress problemer.

Nettpilot leverer WordPress support.

WordPress Support

Opplever du et problem med din WordPress installasjon, din WordPress Nettbutikk, WordPress theme, WordPress Plugin eller WordPress Webhotell?

Vi vil foreta en feilsøking når vi har mottatt tilgang til server via FTP og WordPress løsning via WP-admin. I noen tilfelle vil vi i tillegg ha bruk for databasetilgang.
Klikk her for fjernsupport.

Vi tar kontakt direkte til deg så snart vi har sett på problemet og vet hva dette vil kreve. Vi avtaler deretter en fast pris for oppgaven dersom det er en oversiktlig oppgave. Dersom det er en mer omfattende oppgave vil vi fakturere per påbegynt time, der vi på forhånd avtaler et estimert timeforbruk. Dersom oppgaven kommer til å ta vesentlig mer tid enn avtalt (mer enn 20% økning), foretar vi oss ikke noe før vi har fått timebruk godkjent av deg.

WordPress Prosjekt?

Nettpilot løser både store og små WordPress prosjekter der det kreves utvikling, tilpasning eller redesign av hele webløsninger, plugins og themes.

Be om estimat og tilbud på WordPress Prosjekt


Hva er problemet?.
Før vi kan hjelpe deg må vi få kartlagt hva som er problemet. En standard kartlegging koster kr 2580,- og dekker opp til to timers feilsøking.
Finner vi ikke feilen i løpet av to timer, kan det avtales mer tid til feilsøking

Support

  • URL og support kontakt